Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

W Łużnej życie napisało najlepszy scenariusz teatralny!

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane według HW w wydarzenia · 20 Listopad 2020
Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Świat jest teatrem, aktorami ludzie – cykl działań związanych z teatrem dla społeczności gminy Łużna”, którego celem było uatrakcyjnienie oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy, a także, poprzez wspólne działania aktywizacja i integracja młodzieży z osobami w wieku senioralnym. Pomimo ogromnych trudności związanych z panującym stanem epidemii udało się w zasadzie zrealizować wszystkie elementy zadania.
Już od wiosny realizowane były warsztaty teatralne, w których udział wzięła młodzież, dorośli oraz grupa seniorów z łużańskiego Klubu Seniora. Początkowo były to warsztaty z zakresu ogólnej wiedzy o teatrze, a także o pracy aktora. Podczas zajęć odbywały się zabawy słowem, oraz próby wykonywania małych scenek teatralnych. Rezultatem tych spotkań było wyłonienie grupy osób szczególnie uzdolnionych aktorsko, z którymi instruktor prowadzący podjął próby mające na celu przygotowanie sztuki teatralnej. Działania te zaowocowały wystawieniem spektaklu pt. „Casting”. Niestety, z uwagi na panujące ograniczenia epidemiczne premiera sztuki odbyła się bez udziału publiczności. Jednakże spektakl został nagrany w formie filmu wideo i w najbliższym czasie zostanie udostępniony na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej: www.gok. luzna.pl, stronie internetowej Gminy Łużna: www.luzna.pl oraz na kanale You Tube.
Równocześnie dla uczestników projektu zorganizowano warsztaty krawieckie z zakresu projektowania i szycia strojów scenicznych. Uczestnicy własnoręcznie tworzyli kreacje postaci według własnych pomysłów. Efektem warsztatów było uszycie kostiumów teatralnych, które zostały wykorzystane w spektaklu teatralnym pt. „Casting”.
Dla osób zainteresowanych techniką sceniczną oraz efektami specjalnymi używanymi podczas koncertów, widowisk i spektakli zorganizowano warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z teorią wykorzystania różnego rodzaju techniki jako elementu widowisk, a także mogli praktycznie uczestniczyć w realizacji spektaklu Casting. Ponadto uczestnicy warsztatów samodzielnie przygotowali scenografię z użyciem efektów specjalnych widowiska pt. „Droga do wolności”, które zostało przygotowane na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Jednym z elementów projektu było zorganizowanie wyjazdu do teatru im. J. Słowackiego w Krakowie oraz spotkanie z aktorami. Niestety, z powodu ograniczeń epidemicznych działalność teatrów została zawieszona. W związku z tym tego elementu zadania nie udało się zrealizować w zaplanowanym czasie, natomiast wyjazd taki zostanie zorganizowany już poza projektem w najbliższym, możliwym terminie.
Na zakończenie Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu: pani Małgorzacie Tarsa - instruktor prowadzącej warsztaty teatralne, która równocześnie wyreżyserowała przedstawienie, wszystkim uczestnikom i prowadzącym zajęcia warsztatowe, aktorom, a także panu Mariuszowi Tarsie - Wójtowi Gminy Łużna, pracownikom łużańskiego Ośrodka Kultury, pani Annie Górskiej, Klubowi Seniora w Łużnej z jego koordynatorką panią Agnieszką Szymczyk oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej. Szczególne podziękowania pragniemy skierować na ręce pana Piotra Glińskiego - Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za otrzymane dofinansowanie, bez którego realizacja zadania byłaby niemożliwa.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć. Mamy nadzieję, że również w przyszłości wezmą udział w podobnych projektach, a realizując swoje pasje jednocześnie przyczynią się do rozwoju ruchu kulturalnego w gminie Łużna.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Copyright © 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™ Design Studio
Wróć do spisu treści