Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

Narodowe Czytanie w Woli Łużańskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane przez BS w wydarzenia · 15 Wrzesień 2023
We wtorkowe popołudnie, 12 września w Wiejskim Domu Kultury w Woli Łużańskiej z udziałem Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Krystyny Kalety, oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej Pani Karoliny Szymczyk a także Sołtysa wsi Wola Łużańska Pana Piotra Szczerby i licznej grupy młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej, czytano lekturę 12. edycji akcji Narodowego Czytania – "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.
Wspólne czytanie dzieł literatury polskiej zainicjowane w 2012 roku przez Prezydenta RP odbywa się w Gminie Łużna co roku.

Powieść "Nad Niemnem" kwieciście opisuje tradycję ludową i w zawoalowany sposób historię okresu Powstania Styczniowego. Chociaż w całym utworze, ani razu nie pada słowo Polska i Powstanie Styczniowe, jednak to ta tematyka jest w nim najważniejsza. Eliza Orzeszkowa umieściła w swej powieści również barwny opis Kresów Rzeczypospolitej, dokumentując tym fragment historii Polski.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Bibliotekę w Woli Łużańskiej, z ramienia której Pani Bronisława Siuta czuwała nad przebiegiem uroczystości, włączając się również w czytanie.
Wydarzenie, którego współorganizatorem był miejscowy Zespół Szkolno-Przedszkolny, przebiegło w niezwykle wzniosłej atmosferze. W stan ten wprowadzili obecnych na sali, ubrani w stroje regionalne, Pani Karolina Szymczyk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej oraz Pan Piotr Szczerba - Sołtys wsi Wola Łużańska. Swoją interpretacją fragmentów powieści, wzbudzili zainteresowanie i wydatnie zaciekawili obecną na sali młodzież szkolną.

Wydarzenie zwieńczyła dyskusja przedstawicieli Biblioteki, Szkoły i pozostałych uczestników spotkania z młodzieżą, na temat czytanego utworu i jego przesłania dla pokoleń, połączona z poczęstunkiem w iście chłopskim stylu.
Copyright © 2023 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™
Wróć do spisu treści