Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

Z kłosów tej ziemi - gminne święto plonów

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane przez HW w ogłoszenia · 3 Sierpień 2022
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej po raz kolejny skutecznie aplikował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o  środki finansowe na wsparcie realizacji zadania pn. "Z kłosów tej ziemi – tradycyjne święto plonów w gminie Łużna".

Organizacja działań projektowych opiera się na przekazaniu dziedzictwa kulturowego, eksponowaniu rodzimej kultury i potencjału kulturowego regionu oraz zakłada aktywne uczestnictwo mieszkańców gminy w działaniach prowadzących do jego zachowania.
W projekcie zaplanowano organizację  warsztatów tradycyjnego wykonywania wieńców dożynkowych, których celem jest przybliżenie zwyczaju i techniki tradycyjnego wykonywania wieńców, oraz sposoby tworzenia tradycyjnych symboli dożynkowych z wykorzystaniem zbóż, a także innych naturalnych materiałów np. owoców czy warzyw.
Zajęcia będą bezpłatne, skierowane do wszystkich mieszkańców z terenu gminy, a w szczególności do organizacji kultywujących tradycje regionalne. Warsztaty prowadzone będą przez lokalnych liderów - osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, pochodzące z danej miejscowości, a także posiadające wiedzę o lokalnych tradycjach.  

Zorganizowane zostaną także warsztaty nauki gry na instrumentach ludowych tradycyjnych przyśpiewek i melodii regionalnych uprzednio zebranych, rozpisanych w partytury, w prostym układzie na pogórzańską kapelę ludową, w składzie tradycyjnym, przez osobę z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem muzycznym. Zebrany zapis nutowy będzie dostępny w pliku PDF w wersji elektronicznej, bezpłatnie, na stronie Wnioskodawcy. Warsztaty prowadzone będą indywidualnie i grupowo. Zostaną skierowane do osób uzdolnionych muzycznie, które posiadają odpowiednie umiejętności odczytu zapisu nutowego i gry na instrumentach zaliczanych do ludowych.

Finałem działań projektowych będzie zorganizowanie imprezy plenerowej – Dożynek, w dniu 15 sierpnia 2022 r. w miejscowości Biesna. Tradycyjne Dożynki rozpocznie Msza Święta, podczas której poświęcone zostaną wieńce wykonane w ramach warsztatów, a także chleby i bukiety dożynkowe. Zabrzmią tradycyjne ludowe przyśpiewki i oracje dożynkowe, a następnie odbędzie się obrzęd prezentacji wieńców i przekazanie ich Gospodarzom Dożynek. W ten sposób zaprezentowane zostaną efekty pracy osób, stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie gminy, zaangażowanych w ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przygotowana zostanie degustacja potraw regionalnych oraz  prezentacje tradycyjnego rzemiosła.
Podczas części obrzędowej wystąpi kapela ludowa złożona z uczestników warsztatów muzykowania ludowego. Z wydarzenia zostanie sporządzony zostanie  reportaż  fotograficzny oraz relacja audiowizualna. Materiały te zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK w Łużnej. Ponadto materiał audiowizualny zostanie nagrany na płytę  DVD.

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie serdecznie podziękować za otrzymane wsparcie finansowe.

Copyright © 2023 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™
Wróć do spisu treści