Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

Warsztaty Muzyki Ludowej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane według HW w ogłoszenia · 10 Marzec 2020
Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej serdecznie zaprasza osoby uzdolnione muzycznie do udziału w warsztatach nauki gry na tradycyjnych instrumentach ludowych, takich jak basy ludowe (2 osoby), oraz baraban – bęben ludowy (2 osoby), jak również tradycyjnego śpiewu ludowego wykonywanego gwarą łużańską (grupa 5 osób).
Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów nauki gry oraz śpiewu dla dzieci, młodzieży i osób starszych, posiadających predyspozycje muzyczne tj. słuch muzyczny oraz poczucie rytmu. Chętni do nauki będą rekrutowani zarówno spośród osób posiadających już pewne umiejętności gry na instrumentach jak i tych, dla których przygoda z muzyką ludową rozpocznie się wraz z realizacja projektu.
Nauka odbywać będzie się na zasadzie mistrz - uczeń, metodą beznutową tzn. mistrz będzie demonstrował uczniowi sposób gry (lub śpiewu) na poszczególnych instrumentach natomiast zadaniem ucznia będzie wielokrotne powtarzanie zademonstrowanych fraz i technik aż do ich całkowitego opanowania. W zależności od uzyskanych efektów nauczania osoby biorące udział w zajęciach warsztatowych wystąpią publicznie w składzie kapeli ludowej "Łużnioki", działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.
Osobą  odpowiedzialną za realizację projektu jest pan Henryk Waląg – długoletni animator ruchu folklorystycznego, pracujący obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej. Zgłoszenia można składać osobiście w GOK w Łużnej oraz telefonicznie pod nr 183543026 lub 509054910.
Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji przedsięwzięcia.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Copyright © 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™ Design Studio
Wróć do spisu treści