Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

Otwieramy Punkt Biblioteczny w Biesnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane przez MR w ogłoszenia · 25 Kwiecień 2021
Gminna Biblioteka Publiczna w Łużnej z wielką satysfakcją informuje, że od 4 maja 2021 r. uruchamia dla Czytelników Punkt Biblioteczny w Biesnej, zlokalizowany na piętrze budynku Wiejskiego Domu Kultury.

Punkt biblioteczny będzie stanowił doskonałe uzupełnienie gminnej sieci bibliotek publicznych, oferując użytkownikom wybór literatury pięknej, popularnonaukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Będą to pozycje „oddelegowane” z biblioteki macierzystej, jak również stały zbiór 1500 egzemplarzy książek zainwentaryzowanych do wyłącznej dyspozycji punktu bibliotecznego. W placówce dodatkowo będzie można skorzystać z komputera z dostępem do internetu.

Punkt Biblioteczny w Biesnej będzie czynny we wtorki i piątki w godzinach od 12.00 do 17.00, a do korzystania z niego uprawnia karta biblioteczna wystawiona przez dowolną agendę biblioteki publicznej w obrębie powiatu gorlickiego.Realizacja zadania pn. „Zapobieganie skutkom ubóstwa i wsparcie integracji społecznej poprzez zapewnienie dostępu mieszkańcom obszaru rewitalizacji do atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjno-artystycznej niedostępnej z powodu niskiego statusu materialnego poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej wraz z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi”, realizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 11 - rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.2 - odnowa obszarów wiejskich.Copyright © 2023 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™
Wróć do spisu treści