Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane przez HW w ogłoszenia · 29 Listopad 2022
Tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy wszystkich do udziału w gminnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Na najlepszych jak zwykle czekają nagrody!REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:
  • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
  • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
  • prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
  • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

2. Tematyka konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka oraz ogólne wrażenie estetyczne.

3. Każdy uczestnik lub zespół uczestników powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z materiałów naturalnych: drewna, sznurków jutowych, lnu, roślin itp. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby.

4. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.

5. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora. Metryczka powinna być trwale przymocowana do tylnej ścianki szopki.

6. Szopkę należy dostarczyć w dniu 19.12.2022 r. w godz. od 9.00 d0 14.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

7. Ocena i nagrody
Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych), wkład pracy, estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
UWAGA: zamontowane oświetlenie elektryczne szopki nie jest elementem oceny oraz nie powoduje jej podniesienia ani obniżenia.

8. Za najwyżej ocenione prace przyznane zostaną trzy miejsca: I, II i III oraz wyróżnienia.

9. Zdobywcy I, II i III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe natomiast zdobywcy wyróżnień otrzymają dyplomy.

10. Wybrane prace zostaną wyeksponowanie na wystawie zorganizowanej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

Dodatkowe informacje dot. konkursu można uzyskać pod nr tel. 509054910 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej.Copyright © 2023 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™
Wróć do spisu treści