Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

Konkurs szopek bożonarodzeniowych

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane według HW w wydarzenia · 1 Grudzień 2020
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Zadaniem uczestników będzie wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.
Każdy uczestnik lub zespół uczestników powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z materiałów naturalnych. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a wszystkie elementy zamocowane w sposób zapewniający jej integralność.
Zgłaszane do Konkursu prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, umieszczoną w sposób trwały, w dobrze widocznym miejscu szopki, i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2020 r.
Prace oceni powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę ich oryginalność, dobór materiałów, walory plastyczne, estetykę i trwałość konstrukcji oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Autorom najwyżej ocenionych prac przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udzielamy telefonicznie (+48 509 054 910) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej i serdecznie zachęcamy do udziału!

Copyright © 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™ Design Studio
Wróć do spisu treści