Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

Gmina Łużna już "zaczytana"!

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane według HW w wydarzenia · 20 Październik 2020
W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej właśnie dobiega końca realizacja projektu pod nazwą "Letnia czytelnia plenerowa - zaczytana gmina Łużna”.
Był on adresowany do społeczności gminy Łużna oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, a także do odwiedzających gminę turystów. Celem prowadzonych działań była popularyzacja czytelnictwa oraz poznanie lokalnej historii. Realizując zadanie zorganizowano cykl spotkań plenerowych z książką w roli głównej.
W okresie od 6 lipca do 30 września 2020 roku przeprowadzono cykl warsztatów plastyczno - literackich dla dzieci i młodzieży oraz cykl warsztatów literackich dla seniorów. Spotkania organizowała i poprowadziła pani Bronisława Siuta - bibliotekarka, pasjonatka i animatorka czytelnictwa. Tematyką spotkań były wydarzenia, które rozegrały się w 1915 r. w gminie Łużna, oraz ich wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ponadto zorganizowano dwa spotkania autorskie z literatem Bogusławem Michalcem oraz Edwardem Mazurem - historykiem, posiadającymi wiedzę na temat bogatej historii gminy Łużna ze szczególnym uwzględnieniem bitwy o wzgórze Pustki podczas I wojny światowej.
Od 1 lipca przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej został umieszczony regał służący do tzw. bookcrosingu, czyli pozostawiania na ogólnodostępnym regale książek, a następnie swobodnemu ich wypożyczaniu tak, aby każdy mógł je przeczytać i dalej puścić w obieg. W ten sposób powstała swoista biblioteka funkcjonująca bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych. Książki zalegające dotychczas na strychach czy domowych półkach otrzymały drugie życie i będą służyły kolejnym miłośnikom czytelnictwa. W ramach realizacji zadania wykonany został także folder okolicznościowy opisujące przeprowadzone działania projektowe.
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu: panu Mariuszowi Tarsie - Wójtowi Gminy Łużna, pracownikom łużańskiego Ośrodka Kultury, pracownikom Urzędu Gminy w Łużnej - paniom Annie Górskiej i Paulinie Karp, pani Ewie Król - dyr. Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś” w Łużnej oraz Klubowi Seniora w Łużnej z jego koordynatorką panią Agnieszką Szymczyk.
Szczególne podziękowania pragniemy skierować na ręce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pana Dariusz Jaworskiego - dyrektora Instytutu Książki w Krakowie za otrzymane dofinansowanie, bez którego realizacja zadania byłaby niemożliwa. Jednak najserdeczniej dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do pogłębiania pasji czytelniczych oraz poznawania historii swojej Małej Ojczyzny.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Copyright © 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™ Design Studio
Wróć do spisu treści