Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Przejdź do treści

13. Pogórzańskie Gody zakończone!

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Opublikowane przez HW w wydarzenia · 27 Kwiecień 2022
Za nami dwa dni obcowania z małopolską kulturą tradycyjną. Konkurs ukazał nam jakim ogromnym bogactwem są dawne obrzędy, zwyczaje i obyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mamy nadzieję, że dzięki "GODOM" dziedzictwo naszych pradziadów zostanie zachowane, i przeniesione na kolejne pokolenia w tradycyjnej, nie zmienionej formie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim występującym z wspaniałe prezentacje, dziękujemy Jury nie tylko za ocenę, ale przede wszystkim za fachowe porady i oczywiście życzliwe uwagi.  Pozostaje nam tylko życzyć wszystkim uczestnikom i sobie, do zobaczenia za rok!PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej
13. Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY,
który odbył się w dniach 23 – 24 kwietnia 2022 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

Komisja Konkursowa w składzie:
 • Małgorzata Kiereś (etnograf)
 • Michalina Wojtas (choreograf)
 • Jadwiga Adamczyk (muzyk) - MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Marta Smólczyńska (etnolog) - MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Jan Zdziarski (instruktor teatralny, logopeda artystyczny)
obejrzała i oceniła widowiska zaprezentowane przez 10 zespołów regionalnych z 5 powiatów województwa małopolskiego, w tym: dwa z pow. limanowskiego, po trzy z pow. nowosądeckiego i nowotarskiego i po jednym z pow. suskiego i tatrzańskiego. Nie zaprezentował się żaden uczestnik w kategorii grup obrzędowych.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody W KATEGORII ZESPOŁÓW REGIONALNYCH:   

 • ZŁOTĄ RÓŻDŻKĘ i nagrodę finansową w kwocie 3500,00 Zespołowi Regionalnemu KOWALNIA ze Stróż za program ZMÓWINY
 • SREBRNĄ RÓŻDŻKĘ  i nagrodę finansową w kwocie 2500,00 Zespołowi Regionalnemu SPOD KICEK z Mordarki za program WYZWOLINY NA KOWOLA
 • BRĄZOWĄ RÓŻDŻKĘ i nagrodę finansową w kwocie 2000,00 Zespołowi Regionalnemu OwCoK z Jabłonki za program PRZENOSINY I CEPOWINY ORAWSKIE

Cztery równorzędne wyróżnienia i nagrody finansowe w kwocie po 500,00 zł otrzymują:

 • Zespół Regionalny KIYRPECKI z Łącka za strój dopasowany do tematu widowiska i tańce zgodne z tradycją regionu Górali Łąckich.
 • Zespół Regionalny STAROWIEJSKI HYR ze Starej Wsi za podjęcie tematu PO CHRZCINACH, zaprezentowanie niezwykle zróżnicowanego stroju, dobry śpiew i dbałość o rekwizyty obrzędowe.
 • Zespół Regionalny CIEŚLICA z Zawoi za staranny scenariusz przywracający zapomnianą tradycję zmówin Górali Babiogórskich.
 • Zespół Regionalny GÓRALSKA BRAĆ z Łopusznej za prezentację zwyczajów wigilii św. Andrzeja w Łopusznej.

Dyplomy uczestnictwa otrzymują:

 • Zespół Regionalny NIEDZICKIE ZAZRAKI z Niedzicy
 • Zespół Regionalny PODEGRODZIE z Podegrodzia
 • Zespół Góralski HOP CUP z Zakopanego

Nagrodę indywidualną za umiejętności aktorskie w stworzeniu postaci gospodarza w widowisku ZMÓWINY Zespołu Regionalnego KOWALNIA ze Stróż otrzymuje pan Jerzy Liszka.

Do Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja Artystyczna kwalifikuje zespoły:
 • Zespół Regionalny KOWALNIA ze Stróż z programem ZMÓWINY
 • Zespół Regionalny SPOD KICEK z Mordarki z programem WYZWOLINY NA KOWOLA
 • Zespół Regionalny OwCoK z Jabłonki z programem PRZENOSINY I CEPOWINY ORAWSKIE

Słowa uznania i podziękowania komisja artystyczna kieruje do wszystkich zespołów biorących udział w Pogórzańskich Godach za duży wkład pracy w przygotowanie widowisk i ich prezentację na łużańskiej scenie. Dzięki tej pracy następuje przekaz najważniejszych elementów kultury ludowej co napawa nadzieją na dalsze trwanie wartości ojcowskiego domu.

Komisja wyraża słowa szczególnego uznania organizatorom Godów za kontynuację tego ważnego przeglądu.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w sprawną organizację konkursu: Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Andrzejowi Zarychowi i jego zastępcy Piotrowi Gąsienicy wraz z pracownikami Sekcji Dziedzictwa Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej na czele z Panem Dyrektorem Henrykiem Walągiem.

Dziękujemy także za gościnne występy Zespołowi Teatralnemu Towarzystwa Teatru Orkiestry i Chóru Włościańskiego z Łużnej oraz Zespołowi Regionalnemu  SPOD PUSTEK  z Łużnej i Ropy, a także konferansjerowi Panu Bogdanowi Krokowi za prezentacje uczestników i prowadzenie imprezy. Dziękujemy Spółdzielni Socjalnej POGÓRZE za przygotowanie smacznego cateringu oraz sponsorowi – firmie WYSOWIANKA UZDROWISKO S.A. za wodę mineralną dla uczestników POGÓRZAŃSKICH GODÓW.

Fundatorem upominków dla zespołów jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Fundatorem nagród pieniężnych w kwocie 10.000 zł jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Impreza przebiegała pod honorowym patronatem starosty powiatu gorlickiego Pani Marii Gubały.
Patronami medialnymi byli: Polskie Radio Rzeszów, Radio Kraków, Radio RDN MAŁOPOLSKA, Gorlice TV.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Łużna, 24 kwietnia 2022 r.Copyright © 2023 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej * Created by MiroR ™
Wróć do spisu treści